Select Page
Read Introduction to 2 థెస్సలొనీకయ

 

సహోదరులారా, ప్రభువుదినమిప్పుడే వచ్చియున్నట్టుగా ఆత్మ వలననైనను, మాటవలననైనను, మా యొద్దనుండి వచ్చినదని చెప్పిన పత్రికవలననైనను, ఎవడైనను చెప్పినయెడల మీరు త్వరపడి చంచలమనస్కులు కాకుండవలెననియు, బెదరకుండవలెననియు,

 

అధ్యాయం 2 వ్రాసేందుకు పౌలు యొక్క సందర్భాన్ని 2 వ వచనం మనకు ఇస్తుంది. ఇది ఒక ఉద్దేశ్య నిబంధన అని గ్రీక్ చూపిస్తుంది – ” మీరు త్వరపడి చంచలమనస్కులు కాకుండవలెననియు.” థెస్సలొనీకయులు మనస్సులో కదిలించబడకూడదు లేదా మహా శ్రమ ద్వారా వెళ్ళడం గురించి ఇబ్బంది పడకూడదు అనేది పౌలు ఉద్దేశ్యం.

ఆత్మ వలననైనను

ముందుగా, కొందరు వ్యక్తులు ప్రత్యక్ష ప్రవచనాత్మక ఉచ్చారణ ద్వారా ప్రభువు నుండి ప్రత్యక్షంగా వెల్లడించాలని పేర్కొన్నారు. ఇది నకిలీ ఉచ్చారణ, ఇది సంఘము మహా శ్రమలలో ఉందని ధృవీకరించింది.

“ప్రియులారా, అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకములోనికి బయలు వెళ్లియున్నారు గనుక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక, ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుడి. “(1 యోహాను 4: 1).

మాటవలననైనను

రెండవది, ఇతరులు తాము నోటి మాట ద్వారా విన్న కొన్ని ఉపన్యాసాల ద్వారా ఇతరుల నుండి విన్న వాటిని గుర్తు చేసుకున్నారు. కొంతమంది బోధకులు తమ బహిరంగ మరియు ప్రైవేట్ సమావేశాలలో సంఘము మహాశ్రమలలో ఉందని బోధించారు.

మా యొద్దనుండి వచ్చినదని చెప్పిన,

తప్పుడు బోధకులు తమ బోధనను పౌలు యొక్క సువార్త బృందం నుండి వచ్చినట్లుగా సూచిస్తారు. ఇది పరబహువు దినము గురించి నిజమైన బోధను తప్పుగా సూచించే నకిలీ లేఖ. సంఘము ప్రారంభంలోనే నకిలీ ప్రవక్తలు సంఘములో ఉన్నారు.

పత్రికవలననైనను,

చివరగా, ఎవరైనా పౌలు నుండి ఒక నకిలీ లేఖను తయారు చేశారు. థెస్సలొనియన్లు మహాశ్రమలో ఉన్నారని సూచించే పాల్ యొక్క సువార్త బృందం నుండి తమకు లేఖ అందిందని వారు పేర్కొన్నారు. పాల్ 2 థెస్సలొనీకయులు 3:17 లో నిజమైన లేఖ అని వారికి తెలిసేలా చూసుకున్నారు.

“పౌలను నేను నా చేవ్రాతతో వందనమని వ్రాయు చున్నాను; ప్రతి పత్రికయందును అదే గురుతు, నేను వ్రాయుట ఈలాగే. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప మీకందరికి తోడై యుండును గాక. “(2 థెస్స 3:17).

మీరు త్వరపడి చంచలమనస్కులు కాకుండవలెననియు

థెస్సలొనీయన్లు ప్రస్తుతం ప్రభువు దినము యొక్క సమక్షంలో ఉన్నారని బోధించడం థెస్సలొనీకయులను తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఇది సంఘము కొనిపోబడుట పట్ల వారి ఆశను అస్థిరపరిచింది. క్రీస్తు దినము [సంఘము కొనిపోబడుట] వారిని ప్రభువు దినం [మహాశ్రమ] నుండి దూరంగా ఉంచుతుంది, ఎందుకంటే మహాశ్రమ ప్రారంభానికి ముందే ప్రభువు వారిని పరలోకమునకు అనువదిస్తాడు.

థెస్సలొనీయులు ప్రశాంతమైన నౌకాశ్రయంలోని ఓడల వలె ఉన్నారు, అకస్మాత్తుగా హింసాత్మక తరంగాలు వాటిపైకి దూసుకువచ్చాయి. సముద్రంలో గొప్ప అలలతో విసిరిన ఓడను హింసాత్మక గాలి కదిలించినట్లుగా తప్పుడు బోధన మన మనసులను కదిలించగలదు. “చంచల” అనే పదానికి అసురక్షితమైనది, కదిలించడం, ఆందోళన చెందడం, అస్థిరత చెందడం, అల్లాడిపోవడం అని అర్ధం. కొన్ని బోధనలు మనల్ని కదిలించగలవు, అది మన భద్రత, ప్రశాంతత మరియు ఆనందాన్ని దెబ్బతీస్తుంది (ఆపో. కా.  2:25; హెబ్రీయులు 12:27).

థెస్సలొనీయన్లు భవిష్యత్తులో 1 థెస్సలొనీయుల ద్వారా భద్రతను పెంపొందించుకున్నారు, అయితే పాల్ బోధనను మార్చిన నకిలీల కారణంగా వారు ప్రభువు దినానికి ముందు క్రీస్తు తిరిగి రావాలనే నమ్మకాన్ని కోల్పోయారు. వారు తమ స్థానం గురించి కంగారుపడ్డారు మరియు ఇది తీవ్ర బాధను సృష్టించింది. వారికి ప్రవచనాత్మక సత్యంలో స్థిరత్వం అవసరం.

“త్వరపడి” అనే పదం పరిపక్వత మరియు అపరిపక్వ విశ్వాసుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని చూపుతుంది. అపరిపక్వ విశ్వాసులు చాలా త్వరగా అస్థిరతకు వెళతారు. వారు జాగ్రత్తగా పరీక్షించకుండా సిద్ధాంతాన్ని హడావిడిగా స్వీకరిస్తే, అది వారి దృక్పథాన్ని మరియు భావోద్వేగాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. సత్యం పట్ల మన ప్రతిచర్యలను అతిశయోక్తి చేసే ట్రిగ్గర్‌లు మనందరికీ ఉన్నాయి. మనము దీనిని అనుభవించిన తర్వాత, ఏదైనా అబద్దపు బోధకులతో కలిసి రావచ్చు. మన భావాలను నియంత్రించే పదం కంటే మన భావోద్వేగాలు బోధనకు మన ప్రతిస్పందనను నిర్దేశిస్తాయి.

బెదరకుండవలెననియు

” బెదరకుండవలెననియు” అంటే ఆర్తనాదాలు చేయడం, అంతర్గతంగా ఉద్రేకపడటం. థెస్సలొనియన్లు ప్రభువు రాకడ దినము గురించి మనసులో భయాందోళనకు గురయ్యారు. మనము దేవుని వాక్యం యొక్క మంచి బోధనను విడిచిపెట్టిన తర్వాత, మనల్ని మనం మానసికంగా ఇబ్బంది పెడతాము.

ప్రభువు దినం ఇప్పటికే వచ్చిందని మూడు వేర్వేరు మూలాలు తప్పుడు బోధనను ప్రవేశపెట్టాయి: 1) ఆత్మ, 2) మాట మరియు 3) అక్షరం. తప్పుడు సిద్ధాంతం అనేక మూలాల నుండి వచ్చినప్పుడు దానిని నమ్మడానికి మొగ్గు ఉంటుంది. మోసగాళ్లు ఏ కోణం నుండి అయినా రావచ్చు.

సూత్రం:

దేవుని వాక్యాన్ని గణనీయంగా అధ్యయనం చేయడం ద్వారా ప్రవచనము అధ్యయనంలో మనము మన ఆత్మలను ప్రోత్సహిస్తాము.

అన్వయము:

తప్పుడు సిద్ధాంతం మన ఆధ్యాత్మిక స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీస్తుంది మరియు మన ఆత్మలలో అనిశ్చితులను రేకెత్తిస్తుంది. బైబిల్ ప్రవచనం గురించి మీ అవగాహనలో మీరు లంగరు వేశారా? ఈ రోజు చాలా మంది నకిలీలు ఇక్కడ ఉన్నారు. కొందరు సంచలనవాదులు. ఇతరులు లేఖనాలను అర్థం చేసుకోవడంలో అసమర్థులు. వారిలో ఎవరైనా దేవుని బిడ్డను నిరుత్సాహపరిచి గందరగోళానికి గురి చేయవచ్చు. మనుషుల నకిలీ ప్రకటనల కంటే గ్రంథ బోధనలో మీ ఆత్మను ప్రోత్సహించండి.

అపరిపక్వ క్రైస్తవులు బోధించని క్రైస్తవులను వేటాడే వ్యక్తులకు హాని కలిగిస్తారు. ప్రజలు తమ భావోద్వేగాలపై పనిచేసినప్పుడు తాము ఏమి నమ్మాలనుకుంటున్నారో నమ్ముతారు.

Share