Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

అన్యజనులలో ఈ మర్మముయొక్క మిహ మైశ్వర్యము ఎట్టిదో అది, అనగా మీయందున్న క్రీస్తు, మహిమ నిరీక్షణయై యున్నాడను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుద్ధులకు తెలియపరచగోరి యిప్పుడు ఆ మర్మమును వారికి బయలుపరచెను.

 

వారి పాప క్షమాపణ కోసం క్రీస్తు మరణంపై విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి వ్యక్తిలో నివసించడానికి యేసు వచ్చిన ఆలోచనను పౌలు ఇక్కడ పరిచయం చేశాడు.

వారికి

ఇక్కడ 26 వ వచనంలోని “పరిశుధ్ధులను” సూచిస్తుంది.

అన్యజనులలో

ఇంతకుముందు దేవుడు తన ద్యోతకం, ఇశ్రాయేలు దేశం. ఇప్పుడు దేవుడు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా అన్యజనులను తన కార్యక్రమంలోకి తీసుకువస్తాడు (ఎఫె. 2:13).

అన్యజనులలో ఈ మర్మముయొక్క మిహ మైశ్వర్యము ఎట్టిదో అది

దేవుని కీర్తి అతని లక్షణాలు మరియు గుణముల నుండి ప్రకాశిస్తుంది. ఈ రహస్యం బహిర్గతం దేవుని మహిమ నుండి బయటకు వస్తుంది. ఈ అన్యజనులకు వారు ఈ హక్కులను కలిగి ఉండటం షాక్ అయి ఉండాలి. “మహ మైశ్వర్యము” అనే పదానికి అర్ధం, అతను తన ప్రజలకు ఇచ్చే దేవుని సంపద యొక్క సమృద్ధి.

అనగా మీయందున్న క్రీస్తు

క్రీస్తు ఇప్పుడు అన్యజనులలో మరియు యూదులలో నివసిస్తున్నాడు. వారు “క్రీస్తులో” ఉన్నారు మరియు క్రీస్తు వారిలో ఉన్నాడు (రోమా. 8:10; II కొరిం 13:5). ఇక్కడ “మీరు” అనగా అన్యజనులు.

మహిమ నిరీక్షణయై యున్నాడను సంగతిని

క్రీస్తు లేనివారు “నిరీక్షణ లేకుండా, దేవుడు లేకుండా” ఉన్నవారు’ (ఎఫె. 2:12). ఇప్పుడు విశ్వాసులు క్రీస్తు మహిమలో పాలిభాగమును ఊహించారు (కొలొ. 3:4; గల. 5:5; 1 పేతు. 5:10). ఈ ఆశ మనం కీర్తితో, మహిమపరచబడుతుందనే హామీ. ఇది చేసినంత మంచిది.

దేవుడు తన పరిశుద్ధులకు తెలియపరచగోరి

దేవుడు మర్మమును పరిశుధ్ధులకు తెలియజేయడానికి ఎంచుకున్నాడు (వ.26). శాశ్వతం నుండి దేవుడు ఈ రహస్యాన్ని తెలియజేయాలని నిశ్చయించుకున్నాడు.

నియమము:

యేసు దైవ అతిథిగా మనలో నివసించడానికి వచ్చాడు.

అన్వయము:

క్రైస్తవ జీవితాన్ని గడపడానికి మనకు క్రైస్తవ జీవితం వచ్చేవరకు మనం జీవించలేము. క్రీస్తు లేకుండా మనం క్రైస్తవ జీవితాన్ని గడపలేము. మన పాపాలను క్షమించటానికి క్రీస్తు మరణం మీద నమ్మకంతో మనం స్వీకరించే వరకు క్రీస్తు మనలో ఉండడు (యోహాను 1:12). మీరు మీ జీవితంలో మీరు ఈ అనుభవమును కలిగి ఉన్నారా?

క్రైస్తవుని యందు క్రీస్తు నివశిస్తాడు. అతను లేదా ఆమె లోపల ఒక స్వర్గపు అతిథి ఉన్నాడు. మన ఇంటికి అతిధిని ఆహ్వానిస్తే మన ఉత్తమ ప్రవర్తన కలిగి ఉంటాము. అతిధి ఎంత ముఖ్యమో… బాత్రూమ్ లో శుభ్రమైన తువ్వాలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. నేలమాళిగల్లో పిల్లలను కడుక్కోమని హెచ్చరిస్తాం! మన పిల్లలను జాగ్రత్తపడతాం, “మీ దుస్తులపై మీ ఆహారాన్ని వేసుకోకండి! బాస్ డిన్నర్ కి వస్తున్నాడు. ” కంపెనీ వచ్చేటప్పటికి పిల్లలకి ఏం చెయ్యాలో తెలీడం లేదు! డాడీ అంత మర్యాదస్తుడు! అందరిలా ప్రేమగా ఉంటాడు. అమ్మ గుడ్డ పోపు బదులు పేపర్ నాప్కిన్స్ పెడుతుంది. పిల్లలు “ఏమిటే ఈ అమ్మ?” అని అనుకుంటారు . పిల్లలు ఆరు, ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు వారు, వారు ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడలేదు!! దైవ అతిథిగా మన లోపల నివసిస్తున్న క్రీస్తు ఉన్నప్పుడు మన ఉత్తమ ప్రవర్తన మరెలా ఉండాలి.

Share