Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

వారు ప్రేమయందు అతుకబడి, సంపూర్ణ గ్రహింపుయొక్క సకలైశ్వర్యము కలిగినవారై, దేవుని మర్మమైయున్న క్రీస్తును, స్పష్టముగా తెలిసికొన్నవారై, తమ హృదయములలో ఆదరణపొందవలెనని వారందరి కొరకు పోరాడుచున్నాను.

 

క్రైస్తవునికి ఉండే భద్రత వలయములోని మూడవ పంక్తి సత్యంపట్ల అతని నిశ్చయత.

సంపూర్ణ గ్రహింపుయొక్క సకలైశ్వర్యము కలిగినవారై

ఒక మనిషికి సత్యం యొక్క నిశ్చయత లేకపోతే, లోపం సంభవిస్తుంది. ఈ రోజు మనం కలిగి ఉన్నది రేపు పోగొట్టుకున్నట్లయితే, సత్యాన్ని ఎప్పటికీ పరిష్కరించలేని సందేహాత్మకమైన మరియు స్తితిలోనికి ప్రవేశిస్తాము. ప్రతి సిద్ధాంతము పట్ల సహనం, వాస్తవికతను నిర్ణయించే ఏకైక కేంద్ర ప్రమాణంగా మారుతుంది. కొత్త ఆలోచనలు పూర్వపు ఒప్పుకోలులను దూరముచేస్తే, ఆధ్యాత్మిక అస్థిరత ఏర్పడుతుంది. ఈ రోజు మనం కలిగి ఉన్నది రేపు పోయినట్లయితే, నిజం శాశ్వతమైనది కాదు లేదా సంపూర్ణమైనది కాదు. శాశ్వతమైన, సంపూర్ణమైన దేవుని గురించి అది ఏమి చెబుతుంది? లేఖనంలో దేవుని వెల్లడి లేకుండా మనస్సు స్థిరమైన ప్రశ్నకు మరియు ప్రభావానికి లోనవుతుంది.

సత్యం యొక్క స్థిర జ్ఞానం తప్పుడు బోధకులకు వ్యతిరేకంగా మనస్సును బలపరుస్తుంది. కొంత నిజం మరియు కొంత అబద్దముతో మీలితములైన తప్పుడు బోధల ద్వారా ఇది మోహింపబడే అవకాశం తక్కువ. విషయముమీద అసంపూర్ణమైన, ఏకపక్ష దృక్పథాన్ని కలిగి ఉన్న మనస్సు సమ్మోహనానికి ఎక్కువగా గురయ్యే మనస్సు. దాని పక్షపాతానికి విరుద్ధమైన సవాళ్లను పునరుద్దరించలేకపోయింది. అతను నిరంతరం సమతుల్యతతో లేనందున ఆ వ్యక్తి మోహింపబడటానికి అవకాశము ఎక్కువ. మొదటి స్థానంలో తగినంతగా ఏర్పడని విరుద్ధమైన ఆలోచనలతో అతను నిరంతరం కలవరపడతాడు మరియు కలవరపడతాడు.

తెలియని భూభాగంలో ప్రయాణించే వ్యక్తి తప్పిపోయే అవకాశం ఉంది. అతను తన దిశను అనుమానించడం ప్రారంభించవచ్చు. ఇతర సలహాలు ఎంత సమర్థవంతంగా ఉన్నా వినడానికి అతను మరింత సిద్ధంగా ఉంటాడు. ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు “సంపూర్ణమైనగ్రహింపు” ఇక్కడ “సకలైశ్వర్యము” గా వర్ణించబడింది.

గొప్ప జ్ఞానం మరియు దృఢమైన విశ్వాసం కలయిక గొప్ప ఆత్మను చేస్తుంది. “సకలైశ్వర్యము” అనే పదం నుండి మనకు థెసారస్ అనే పదం వస్తుంది. మనము సహనం మరియు శూన్యత కలిగిన రోజులో జీవిస్తున్నాము. ఒప్పుకోలులకు కట్టుబడిఉండువారిని గూర్చి చాలా చులకనగా చూస్తాము.

 “అవగాహన” అనే పదానికి అర్థం నిర్ణయము మరియు చర్యకు ముందు జరిగే గ్రహణశక్తి లేదా చొచ్చుకుపోయే తెలివితేటలు. ఇది ప్రతిబింబించే మరియు ఉత్పాదకత కలిగిన ఆలోచన. అస్థిరత నుండి కోలుకోవడానికి “గ్రహింపు” ఆధారం.

నియమము:

విశ్వాసం దేవుని దైవిక సత్యాన్ని బాగుగా అర్థం చేసుకోవడం నుండి వస్తుంది.

అన్వయము:

ఒక విశ్వాసి వాక్యము యొక్క యొక్క అంతర్లీన సూత్రాలను అర్థం చేసుకుంటే, అతను లేదా ఆమె వారి పరిస్థితికి సత్యాన్ని వర్తింపజేయవచ్చు. అలా కాకపోతే, వారు తమ క్రైస్తవ జీవితమంతా అస్థిరులుగా ఉంటారు. సత్యము క్రైస్తవ జీవితాన్ని స్థిరీకరిస్తుంది. మనము మన భావోద్వేగముల మీద ఆధారపడి జీవిస్తుంటే, ఎదురుపడే ప్రతి సిద్ధాంతానికి మనము లొంగిపోతాము. మనం సత్యముననుసరించి జీవిస్తే, అస్థిరత నుండి కోలుకుంటాము. మేము సత్యానికి ఎదురయ్యే సవాలును వర్గీకరించి మరియు దానిని దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నది లేనిది అన్న విషయమును సరిచూడగల ఛత్రములో ఉన్నాము. అది చేసిన తరువాత, సరైన ఆచరణాత్మక చర్యను మనం సరిగ్గా అంచనా వేయవచ్చు.

Share