Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

మీరాశించుచున్నారు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహత్యచేయుదురు మత్సర పడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోట్లాడుదురు యుద్ధము చేయుదురు గాని దేవుని అడుగనందున మీ కేమియు దొరకదు.

 

పోట్లాడుదురు యుద్ధము చేయుదురు

అన్ని సంఘర్షణలు అంతర్గతముగా పుట్టుకొస్తాయి. హత్య మరియు దురాశ కలిగిన వైఖరి ఎల్లప్పుడూ విశ్వాసులలో వ్యత్యాసాన్ని మరియు అసమ్మతిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది

నియమము:

స్థానము కోసం ఆశపడుట విశ్వాసులలో శత్రుత్వాన్ని తెస్తుంది.

అన్వయము:

స్థానము కోసం మరియు హక్కు కోసం ఆశపడుట విశ్వాసులలో శత్రుత్వాన్ని తెస్తుంది. అన్ని సంఘర్షణలు దురాశ నుండి ఉద్భవిస్తాయి. మనము ప్రతికూలంగా ఉండుటవలన గుర్తింపు పొందలేము. ఇతరులను దిగజార్చడం ద్వారా మనకు స్థానము దొరకదు. గుర్తింపు కోసం ఆశపడుట ​​విశ్వాసులలో యుద్ధాలకు మూలం.

Share