Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

అయితే ఈ యొకటి నీలో ఉన్నది, నీకొలాయితుల క్రియలు నీవు ద్వేషించుచున్నావు; నేను కూడ వీటిని ద్వేషించుచున్నాను.

 

అయితే ఈ యొకటి నీలో ఉన్నది

యేసు ఎఫెసి సంఘమునకు మరో ప్రశంస ఇస్తున్నాడు. ఆ సంఘము దేనినో అసహ్యించుకున్నందుకు ఆయన ప్రజలను ప్రశంసిస్తున్నాడు.

నీకొలాయితుల క్రియలు నీవు ద్వేషించుచున్నావు

ఎఫెసులోని  సంఘములోని కొంతమంది మత శాఖ నాయకుడు నికోలస్‌ను అనుసరిస్తున్నారు. ఈ విభాగం ఎఫెసు మరియు పెర్గాములలో ఉంది (2: 6). విగ్రహాలకు బలి అర్పించిన ఆహారాన్ని తినడం మరియు లైంగిక పాపములు చేయుట గురించి ప్రభువు వారిపై ఆరోపణలు చేస్తున్నాడు (2:20). ఇది లిబర్టైన్ గ్నోస్టిసిజం అయి ఉండవచ్చు. జ్ఞానవాదులు శరీరానుసార జీవితమును నమ్ముతారు. శరీరం చెడు అని, సంతృప్తి చెందాలని వారు భావించారు. వారు లైంగిక సహనాన్ని సమర్థించారు

ఇది అన్యమతవాదంతో రాజీ పడుట . అన్ని వాణిజ్య వాణిజ్యం అన్యమత దేవతల ఆధ్వర్యంలో ఉన్నందున, వ్యాపార వ్యక్తులు వ్యాపారం చేయడానికి ట్రేడ్ గిల్డ్లలో చేరారు. ఇది క్రైస్తవ మతాన్ని రాజీ చేసింది. రెండవ తరం క్రైస్తవులు తమ తండ్రులు ఎప్పటికీ అనుమతించని అన్యమతస్థులతో సౌకర్యవంతమైన వసతిని అభివృద్ధి చేశారు. ఈ ట్రేడ్ గిల్డ్‌లతో రాజీ పడటాన్ని వ్యతిరేకించినందుకు యేసు ఎఫెసియన్ చర్చిని ప్రశంసించాడు.

యెజెబెలు నికోలైటన్ల స్థానిక నాయకురాలై ఉండవచ్చు (2: 14-15). యేసు ఆమెకు “పశ్చాత్తాప పడటానికి సమయం” ఇచ్చాడు (2:21). అతను ఆమెను అనారోగ్యం మరియు మరణం యొక్క స్థితికి తీసుకువచ్చాడు (2: 22-23). ఆహాబు రాజు యొక్క అపఖ్యాతి పాలైన భార్య పేరు యెజెబెలు (1 రాజులు 16: 28-19: 3; 2 రాజులు 9: 22-37). ఆమె ఇజ్రాయెల్‌కు వేశ్యత్వము పరిచయం చేసింది. అన్యమతవాదంతో రాజీకి వ్యతిరేకంగా సంఘమునకు హెచ్చరికగా యోహాను ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాడు.

మొదటి శతాబ్దం యొక్క సామాజిక జీవితంలో ఎక్కువ భాగం అన్యమత దేవాలయాల చుట్టూ తిరుగుతుంది . దేవాలయాలలో ఉత్తమ బార్లు మరియు ఉత్తమ రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి. ఈ దేవాలయాలలో ఆలయం ఉంది – వేశ్యలు పురుషులు ఆరాధించే చర్యగా ఆనందించారు. మీరు గమనిస్తే, అన్యమతవాదం ప్రజాదరణ పొందింది.

నేను కూడ వీటిని ద్వేషించుచున్నాను.

యేసును ఒకరిని ద్వేషిస్తున్నట్లు మనం తరచుగా అనుకోము . దీనికి కారణం మనం ఆయనను మహిమాన్వితమైన వింప్‌గా వర్ణించాము. సహజంగానే, యేసు బలహీనుడు కాదు. బాధించేదాన్ని యేసు ద్వేషిస్తాడు. మనము ప్రజలను ప్రేమిస్తే, ప్రజలకు సహాయపడే సూత్రాలను మనము అభినందిస్తున్నాము. మనం ఉద్రేకపూర్వకంగా ప్రేమిస్తే, ప్రజలను బాధించే సూత్రాలను ఉద్రేకపూర్వకంగా ద్వేషించాలి. ఒక భావనను ద్వేషించడం మరియు ఒక వ్యక్తిని ద్వేషించడం మధ్య మనం వేరు చేయాలి. నికోలాయిటన్ల భావన అనియంత్రిత ఆనందం. యేసు అనియంత్రిత ఆనందం ద్వేషిస్తాడు ఎందుకంటే అది ప్రజలను బాధపెడుతుందని ఆయనకు తెలుసు.

నియమము:

ప్రభువు పట్ల నిజమైన ప్రేమలో ద్వేషం ఉంటుంది

అన్వయము:

మన సమాజం దాని ప్రమాణాలను దిగజార్చుకోడానికి వెనుకాడదు. బహిరంగ పాపానికి పాల్పడటానికి ఇది వెనుకాడదు. సమాజానికి అలాంటి పాపము యొక్క పర్యావసానము తెలుసుకొనుట లేదా మందలించడం ఉండదు. ఈ సమాజంలో క్రైస్తవులు కదులుతారు. మన సమాజంలోని విలువలను మనం అనుసరిస్తే, మనము క్రీస్తు మరియు క్రైస్తవ్యమును రాజీ చేస్తాము. క్రైస్తవులు ఈ సమాజం మరియు దాని విలువల నుండి తమను తాము వేరు చేసుకోవాలి.

సమాజంలోని పాపాలను అసహ్యించుకుంటే సరిపోదు. మనం ఆ పాపాలను “ద్వేషించాలి”. సత్యాన్ని వక్రీకరించే మరియు నకిలీ చేసే వాటిని మేము ద్వేషిస్తాము.

ఈ సూత్రం ఉత్తర అమెరికా సమాజం యొక్క కేంద్ర విలువ – సహనం ఎదురుగా ఎగురుతుంది. యేసు ఈ లోక విలువలతో రాజీపడడు. మన సమాజం కఠిన తీర్పు లేనిది కాని మనం తీర్పు తీర్చాలని యేసు నొక్కిచెప్పాడు [ఉద్దేశాలను తీర్పు చెప్పే కోణంలో కాదు]. “బ్రతుకు- బ్రతుకనివ్వు” బైబిల్ విలువ కాదు.

మనమందరం తీర్పులు ఇస్తాం; మనము చేస్తామని అంగీకరించడానికి భయపడుతున్నాము. ఈ ప్రపంచ ప్రవర్తనపై బహిరంగ విమర్శలు చేయాలని యేసు పిలుపునిచ్చారు. ఇంకా, ఈ లోక విలువలను “ద్వేషించాలని” ఆయన మనలను పిలుస్తున్నాడు. అయినప్పటికీ, క్రైస్తవులు వికారమైన టీవీ షోలను “ద్వేషించకుండా” వాటిని చూస్తారు.

మీ “ద్వేషం” ఎలా ఉంది? మీరు వ్యాయామం చేస్తున్నారా?

Share