Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

సార్దీస్‍లో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము–

ఏడు నక్షత్రములును దేవుని యేడాత్మలునుగలవాడు చెప్పు సంగతులేవనగా–నీ క్రియలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, జీవించుచున్నావన్న పేరుమాత్రమున్నది గాని నీవు మృతుడవే

 

మనము ఇప్పుడు యేసు ప్రసంగించే ఐదవ సంఘము వైపుకు వెళ్తున్నాము.

సార్దీస్‍లో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము

ఒక ముఖ్యమైన వాణిజ్య మార్గంలో తూయతైరాకు ఆగ్నేయంగా 35 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న సర్దిస్ ఒక సంపన్న నగరం. ఈ వాణిజ్య మార్గం లుద్ద రాజ్యం గుండా తూర్పు / పడమర వైపు నడిచింది. సర్దిస్ పరిశ్రమలలో వస్త్రాలు, రంగు మరియు నగలు ఉన్నాయి.

ఇది అన్యమత ఆరాధన కేంద్రంగా కూడా ఉంది . ఆర్టెమిస్ మరియు అగస్టస్ దేవాలయాలు అక్కడ నిలబడి ఉన్నాయి. ఈ రోజు సార్ట్ నగరం అక్కడ ఉంది. దీనికి అగస్టస్‌కు అంకితం చేసిన ఆలయం కూడా ఉంది. పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు ఈ ఆలయం పక్కన ఒక పురాతన క్రైస్తవ చర్చి భవనాన్ని కనుగొన్నారు మరియు వారు ఇప్పటివరకు కనుగొన్న అతి పెద్ద పురాతన ప్రార్థనా మందిరాలలో ఒకదాన్ని కనుగొన్నారు, సుమారు 1,000 మంది కూర్చున్నారు. సర్దిస్‌లో యూదు సమాజం చాలా పెద్దదిగా ఉండాలి. నగరం యొక్క ప్రాధమిక ఆచారం సైబెల్ కల్ట్.

క్రీ.శ 17 లో సంభవించిన భూకంపం హెలెనిస్టిక్ నగరాన్ని నాశనం చేసింది. టిబెరియస్ మరియు క్లాడియస్ నగరాన్ని పునర్నిర్మించారు.

ఏడు నక్షత్రములును దేవుని యేడాత్మలునుగలవాడు చెప్పు సంగతులేవనగా

యేసు తనను తాను “ఏడు నక్షత్రములును దేవుని యేడాత్మలునుగలవాడు”  గా చెబుతున్నాడు(గమనిక 1: 4, 20). “దేవుని ఏడు ఆత్మలు” “ ఏడు రెట్లు ఆత్మ ” అని అనువదించవచ్చు . ఇది ఖచ్చితమైనది అయితే, “ఏడు ఆత్మలు” పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వ్యక్తీకరణలను సూచించవచ్చు (యెషయా 11: 2-5). “ఏడు నక్షత్రాలు” ఏడు సంఘములలోని ఏడు సంఘకాపారులను సూచిస్తాయి. పరిశుద్ధాత్మపై ఆధారపడకుండా ఏ సంఘమునకు సమర్థవంతమైన పరిచర్య ఉండదు.

నీ క్రియలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, జీవించుచున్నావన్న పేరుమాత్రమున్నది

యేసు ఇతర సంఘములతో వలే ప్రశంసవాక్కులతో  ప్రారంభించుట లేదు.

యేసు మళ్ళీ ఈ సంఘమును మూల్యాంకనము చేస్తున్నాడు. స్పష్టంగా, ఇతర సంఘములు వాటిని సజీవ సంఘములుగా భావించాయి. సార్దిస్‌లోని సంఘము అత్యుత్తమ సంఘము పేరు సంపాదించింది కానీ దాని ఆధ్యాత్మిక ఉత్తేజములో ఎక్కువ భాగం కోల్పోయింది. సర్వజ్ఞుడైన ప్రభువు నుండి మనం ఏమీ దాచలేము.

చాలా సంఘములలో గొప్ప ప్రకటన ఉంది, కాని తక్కువ ప్రామాణికత లేదు .సంఘములు ఫ్యాషన్‌గా ఉండటానికి ఇష్టపడతాయి. వారు వ్యత్యాసముగా కనబడుటకు నిర్ణయము తీసుకోవటానికి భయపడతారు. అన్నింటిలో గౌరవం కావాలి. అది వారి ప్రధాన విలువ. సంఘములు ఉండవలసిన విధానము ఇదియేనా ?

గాని నీవు మృతుడవే

సర్డిస్‌లోని సంఘము సనాతన ధర్మానికి మరియు గతకాల పరిచర్యకు ఖ్యాతిని కలిగి ఉంది. ఈ సంఘము సజీవంగా ఉన్నట్లు పేరు కలిగి ఉంది , కాని అవి వాస్తవానికి చనిపోయిన సంఘము (మత్తయి 23: 27-28). క్రైస్తవులలో ఒక చిన్న భాగము “వారి వస్త్రాలను మలిన పరచుకున్నారు” (3: 4). వారు సజీవంగా కనిపించినప్పటికీ, వారు ఆధ్యాత్మికంగా చనిపోయారు .

నియమము:

సంఘము యొక్క ఖ్యాతి మరియు దాని ఆధ్యాత్మిక క్రియాశీలత యొక్క వాస్తవికత మధ్య వ్యత్యాసం ఉంది.

అన్వయము:

సంఘములు ఆధ్యాత్మికంగా చనిపోతాయి. అంఘములు ఆధ్యాత్మిక దిగ్గజాలుగా ఖ్యాతిని కలిగి ఉన్న పరిచర్యలు మరియు కార్యకలాపాలతో నిండి ఉంటాయి, అదే సమయంలో ఆధ్యాత్మికంగా చనిపోయి ఉంటాయి.

సంఘములు వాటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిని తెలుసుకోవాలి. వ్యక్తిగత క్రైస్తవులు మరియు వ్యక్తిగత సంఘములు రెండూ ఎప్పటికప్పుడు వారి ఆధ్యాత్మికతలో సరిచూసుకోవాలి. ప్రజలను క్రీస్తు వద్దకు గెలిచినందుకు మరియు సంహములో విశ్వాసులను నిర్మించటానికి గొప్ప ఖ్యాతిని పొందిన సంఘములు వారి ఆధ్యాత్మిక కదలికలను కోల్పోతాయి. వారి ప్రతిష్ట ఇంకా ఉంది కాని వారి శక్తి పోయింది. ఆధ్యాత్మికత మరణం ప్రమాణం.

మీరు చనిపోయిన సంహమునకు హాజరై, సంఘము చనిపోయినట్లు గ్రహించకపోతే, అది మీరే చనిపోయినందున కావచ్చు. మరణముచేత బిగుసుకొనిన ప్రజలు చాలా నిశ్శబ్దంగా ఉంటారు, వారు చేయాలనుకుంటున్నది నిద్ర మాత్రమే. వారు నిద్రలోకి వెళితే, వారు చనిపోతారు. చాలా సంఘములు ప్రజలను ఆధ్యాత్మిక నిద్రకు, వారి ఆధ్యాత్మిక నాశనానికి గురిచేస్తున్నాయి.

చాలా సంఘములు ఒక్కసారిగా చనిపోవు. వారు క్రమంగా చనిపోతారు. ఈ రోజు దాదాపు అన్ని ఉదార ​​సంఘములు ఎవాంజెలికల్ చర్చిలుగా ప్రారంభమయ్యాయి. మీ సంఘము [మరియు మీరు ఒక వ్యక్తిగత సభ్యుడిగా] క్రమంగా చనిపోతున్నారా?

Share