Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

నీ క్రియలను నేనెరుగుదును, నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను లేవు; నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను ఉండిన మేలు.

 

నీ క్రియలను నేనెరుగుదును

లవోదొకయాలోని సంఘమునకు యేసు ఎటువంటి ప్రశంసలు ఇవ్వడు. 

ప్రతి సంఘములో జరిగే ప్రతిదానిపట్ల యేసు శ్రద్ధగలుగిఉన్నాడు . అతను మీ సంఘమును  కూడా గుర్తించాడు. మీ సంఘము మంచిదా, చెడ్డదా, ఉదాసీనమైనదో ఆయనకు తెలుసు. 

నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను లేవు

“చల్లని” అనే పదానికి ఉత్సాహం లేకుండా రూపకం అని అర్ధం   ఈ సంఘమునకు దాని ఆధ్యాత్మికతపై సంపూర్ణ చల్లదనము లేదు. లోతైన స్తంభింపజేసినట్లుగా దేవుని ఆధ్యాత్మికతతో వారి నడకను మనము వర్ణించగలము. వారి నడకలో వారు తటస్థంగా ఉన్నారు . వారి క్రైస్తవవ్యమునకు స్పష్టమైన వాస్తవికత లేదు. ఇది అధివాస్తవికమైనది మరియు అవాస్తవం. వారి హృదయాలు చల్లగా మరియు ఆసక్తి లేకుండా ఉన్నాయి. 

లవోదోకయాలోని సంఘము “వేడిగా” లేదు. “వేడి” అనే పదానికి ఉడకబెట్టడం, ఉత్సాహంగా ఉండుట .  వేడిగా ఉడకబెట్టడం అని భావన . రూపకంగా, సంఘము వారి ఆధ్యాత్మికతలో మరిగే దశలో లేదు. వారి హృదయం వారి జీవితాల కోసం దేవుని ప్రణాళికకు అనుకూలంగా లేదు. 

యేసు చేసిన ఈ మందలింపు లావోడిసియ సంఘముపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపింది ఎందుకంటే వారి నగర నీటి సరఫరా హిరాపోలిస్ నుండి వేడిగా ప్రారంభమైంది, కాని అది లావోడిసియాకు వచ్చే సమయానికి అది నులివెచ్చగా ఉంది. వారి నీటి సరఫరా వలె, వారు వారి ఆధ్యాత్మికతలో వెచ్చదనములేనివారు , ఎందుకంటే వారు భౌతిక విషయాలతో సంతృప్తి చెందారు. ఆత్మ సంతృప్తి ఆధ్యాత్మిక మరణానికి దారితీస్తుంది. 

నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను ఉండిన మేలు.

లవోదొకయాలోని సంఘము చల్లగా లేదా వేడిగా లేదు; ఇది నులివెచ్చగా ఉంది . నులివెచ్చని సంఘముగా, వారి ఆధ్యాత్మిక నీరు అసంపూర్తిగా ఉంది మరియు యేసు దాన్ని ఉమ్మివేస్తాడు. యేసు సాధారణ వ్యవహారంలో లేడు. 

“ఉండిన” అనే పదం సాధించలేని కోరికను సూచిస్తుంది మరియు తప్పక అనే ఆలోచనను కలిగి ఉంటుంది   ఒకరి కోరిక ఉంటే ఇది చేయాలి. వారు ఆధ్యాత్మికంగా ఎక్కడ ఉన్నారో వారు తెలుసుకోవాలని యేసు కోరుకుంటున్నాడు. రహదారి స్థానం మధ్యలో వాఋ నిర్ణయము సరైనదని భావించి వారు తమను తాము పలుచన చేసుకున్నారు. స్పష్టమైన స్థానం తీసుకోకపోవడం అంతిమంగా ఆధ్యాత్మిక విపత్తుకు దారితీస్తుంది. 

సూత్రం: 

నులివెచ్చని హృదయం ఆధ్యాత్మిక ఉదాసీనతకు సూచన; దేవుని కోసం మరిగే హృదయం ఆధ్యాత్మిక క్రియాశీలకత యొక్క సూచన.

అన్వయము: 

యేసు మీకు వ్యతిరేకంగా చల్లని హృదయాన్ని ఆపాదించగలరా? మధ్యలో ఉండటం కంటే చల్లగా లేదా వేడిగా ఉండటం మంచిది. యేసు మనకు నిజమైతే, మన హృదయాలు ఆయన వైపు వేడెక్కడం తప్ప మరేమీ ఉండవు. తటస్థ ఆధ్యాత్మికతను కొనసాగించడం అసాధ్యం. ప్రమాదకరమైన నిష్పలమైన దాని కంటే దూకుడు శత్రువు మేలు. 

మధ్యస్త జీవితము జీవించునంత కాలము క్రియాశీలక క్రైస్తవ జీవితము జీవించలేము. ఉదాసీనత మరియు మధ్యస్థమైన ఆధ్యాత్మికత భ్రమ. కొన్ని సంఘములు తాము ఎటువంటి తీవ్రతకు వెళ్ళడానికి ధైర్యం చేయలేదని భావిస్తున్నాయి. అవి ఎప్పుడూ మంచులాగా చల్లగా ఉండవు, అగ్నిలాగా వేడిగా ఉండవు. వారు సగం హృదయపూర్వకంగా ఉండటం ఇష్టపడతారు. రహదారి మధ్యలో క్రైస్తవ్యము ఎన్నడూ పెద్దగా సాధించదు. ఉద్వేగభరితమైన వ్యక్తులు ఎల్లప్పుడూ ఉదాసీనత గల వ్యక్తులను మించిపోతారు. తటస్థ సంఘము వికారంగా ఉంది, ఎందుకంటే మనం తదుపరి వచనములో చూస్తాము. 

క్రియాశీలక దిమ్మలు. ఈ వ్యక్తి ఆత్మలో స్థిరంగా నడుస్తాడు. వెచ్చని స్తితిలో ఉన్న విశ్వాసి తన పాపమును నిరంతరం ఒప్పుకుంటాడు మరియు దేవునితో సంక్షిప్త సంబంధము కలిగి ఉంటాడు (1 యోహాను 1: 9). 

Share