Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదర్శనముచేయుచుందురు; ఆయన నామము వారి నొసళ్లయందుండును; రాత్రి యికనెన్నడు ఉండదు; దీపకాంతియైనను సూర్య కాంతియైనను వారికక్కరలేదు; దేవుడైన ప్రభువే వారి మీద ప్రకాశించును. వారు యుగయుగములు రాజ్యము చేయుదురు.

 

22: 4

ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదర్శనముచేయుచుందురు 

పరిశుధ్ధులకు దేవుని సన్నిధిలో ఉండటానికి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది . వారు దేవుని మహిమలోనికి వెంటనే ప్రవేశం పొందుతారు. గొర్రెపిల్లను ముఖాముఖిగా చూస్తాము (22: 3). అది ఆనందమయము అవుతుంది! ఆయన కోసం మనము సేవ చేసిన తరువాత, మనము ఆయనను ముఖాముఖిగా కలుస్తాము.

” అంధకారములోనుండి వెలుగు ప్రకాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే తన మహిమనుగూర్చిన జ్ఞానము యేసుక్రీస్తునందు వెల్లడిపరచుటకు మా హృదయములలో ప్రకాశించెను. ” (2 కొరింథీయులు 4: 6).

ఆయన నామము వారి నొసళ్లయందుండును

మన నుదిటిపై దేవుని నామము ఉండుట అంటే మనం దేవునికి చెందినవారమని అర్థం . మనం దేవునికి చెందినవారమని బహిరంగంగా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

ప్రస్తుతం క్రైస్తవులు పరిశుద్ధాత్మ చేత ముద్రవేయబడ్డారు (ఎఫెసీయులు 4:30). మనం ఆయనతో ఉండటానికి వెళ్ళే రోజు వరకు దేవుడు మనకు ముద్ర వేస్తాడు. ముద్ర నేడు కనిపించకుండా ఉంటుంది కానీ ఆ రోజు ముద్ర స్పష్టముగా కనిపిస్తుంది.

22: 5

రాత్రి యికనెన్నడు ఉండదు; దీపకాంతియైనను సూర్య కాంతియైనను వారికక్కరలేదు; దేవుడైన ప్రభువే వారి మీద ప్రకాశించును.

క్రొత్త యెరూషలేములో రాత్రి ఉండదని యోహాను మళ్ళీ పునరావృతం చేశాడు . దేవుడైన ప్రభువే వారి మీద ప్రకాశించును (21: 23,25).

వారు యుగయుగములు రాజ్యము చేయుదురు.

పరిశుధ్ధులు యుగయుగములు రాజ్యము చేయుదురు(దానియేలు 7: 18,27) పాలనా. ఇది శాశ్వతమైన స్థితి అని మరొక సూచన.

నియమము:

భూసంబంధమైన ప్రతి ధ్రుక్పధములకన్నా పరలోకము అతీతమైనది

అన్వయము:

స్వర్గం ఎంత అద్భుతమైనదో ఎవరికీ అర్థం కాదు. ఇది మన అంచనాలన్నిటికి మించి ఉంటుంది  .

” మనయెడల ప్రత్యక్షము కాబోవు మహిమయెదుట ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్నతగినవి కావని యెంచుచున్నాను. ” (రోమన్లు 8:18).

” మేము దృశ్యమైనవాటిని చూడక అదృశ్యమైనవాటినే నిదానించి చూచుచున్నాము గనుక౹ 18క్షణమాత్రముండు మా చులకని శ్రమ మాకొరకు అంత కంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారమును కలుగ జేయుచున్నది. ఏలయనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు; అదృశ్యమైనవి నిత్యములు “(2 కొరింథీయులకు 4:17,18).

మనము ఇక్కడ ఎదుర్కొంటున్న బాధను ఏమీ అనుభవించము. ఈ వచనము చెప్పినట్లుగా, “మనం యేసును చూసినప్పుడు అది విలువైనదే అవుతుంది.”

పరలోకము యొక్క ఆలోచన మనస్సును కదిలించింది. దేవునికి చెందిన ప్రతి వ్యక్తి ఒక రోజు అక్కడకు వెళ్తారు మరియు మనము క్రొత్త ప్రదేశానికి వెళ్ళబోతున్నాం కాబట్టి, దాని గురించి మనకు సాధ్యమైనంతవరకు తెలుసుకోవడానికి ఆ సమాజాన్ని పరిశోధించాలి. పరలోకమునందలి మన నివాసము మన స్వప్నాలన్నిటిని మించి ఉంటుంది. శాపముకు గురియైన ఈ భూమియే అందమైన ప్రదేశం అయితే, మరి పరలోకము ఎలా ఉంటుంది?

Share