Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

నేను దేవుని కృపను నిరర్థకము చేయను; నీతి ధర్మశాస్త్రమువలననైతే ఆ పక్షమందు క్రీస్తు చనిపోయినది నిష్‌ప్రయోజనమే.

రక్షణ లేదా పవిత్రీకరణ కోసం మనము ధర్మశాస్త్రమును పాటించాలని చెబితే, మన కోసం క్రీస్తు మరణాన్ని నిరాకరిస్తాము.

ఆ పక్షమందు క్రీస్తు చనిపోయినది నిష్‌ప్రయోజనమే.

క్రీస్తు స్వయంగా మనలను రక్షించగలడు. అతనికి సహాయం అవసరం లేదు. “ధర్మశాస్త్రం ద్వారా వచ్చే” నీతి అతనికి అవసరం లేదు.

మనం స్వనీతితో పనిచేయగలిగితే, క్రీస్తు ఫలించలేదు. మనకు మనం సహాయం చేయవలసి ఉంటుందని మనము చెబుతున్నాము. ధర్మశాస్త్రవాదము మరియు కృప పరస్పరమైనవి. స్వనీతి మరియు క్రీస్తు ధర్మం కలిసి ఉండలేవు. మానవ యోగ్యతతో పాటు, ధర్మశాస్త్రము కాకుండా మనకు రక్షణ లభించేలా క్రీస్తు మరణించాడు.

“నిష్‌ప్రయోజనమే” అనే పదానికి ప్రయోజనము లేకుండా అని అర్థం. మనము రక్షణ కోసము పని చేయగలిగితే క్రీస్తు మరణానికి అర్థం లేదు, ఉద్దేశ్యం లేదు. క్రీస్తు మరణానికి కారణం లేదు. క్రీస్తు సిలువపై విశ్వాసం ద్వారా నీతి అనేది ఒక కారణం కాదు, రక్షణకు ఏకైక కారణం. ధర్మశాస్త్రవదములోకి ప్రవేశించడం ద్వారా పేతురు చేసినది ఇదే. మనము కృప మరియు ధర్మశాస్త్రమును ఏకం చేయలేము ఎందుకంటే అవి దేవుని సంతోషపెట్టడానికి పరస్పరం ప్రత్యేకమైన మార్గాలు. మనం అలా చేస్తే, క్రీస్తు సిలువపై అనవసరంగా మరణించాడని మనము సూచిస్తున్నాము. ఇది కృపను నిరర్ధకము చేస్తుంది.

“… కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృపచేతనే, క్రీస్తుయేసునందలి విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీర్చబడుచున్నారు.” (రోమా ​​3:24).

నియమము:

మానవ యోగ్యత క్రీస్తు శిలువను రక్షణ లేదా పవిత్రీకరణకు మార్గంగా నిరాకరిస్తుంది.

అన్వయము:

దేవుని దయ సాధించడానికి మనం ఏ పర్వతాలను అధిరోహించాల్సిన అవసరం లేదు. యోగ్యత అవసరం లేకుండా దేవుడు తన కృపను స్వేచ్ఛగా మరియు పూర్తిగా ఇస్తాడు.

మనము ధర్మశాస్త్రము యొక్క పనుల ద్వారా నీతిని పొందటానికి ప్రయత్నిస్తే, అప్పుడు మనము సిలువను భయంకరమైన విషాదంగా చేస్తాము. నీతి ధర్మశాస్త్రం ద్వారా వస్తే, మనం ధర్మశాస్త్రం ద్వారా సమర్థించబడితే, క్రీస్తు ఫలించలేదు. క్రీస్తు మరణం గురించి ఏ ప్రయొజనము ఉంది? 10 ఆజ్ఞలను పాటించడం ద్వారా మనం స్వర్గానికి చేరుకోగలిగితే, యేసును కల్వరికి పంపడానికి దేవుడు ఎందుకు బాధపడ్డాడు?

మంచి పనుల ద్వారా ఎవ్వరూ స్వర్గానికి వెళ్ళరు. మనమందరం ధర్మశాస్తముకు అనుగుణంగా జీవించడంలో విఫలమయ్యాము. రక్షణకు మనం ధర్మశాస్త్రమును మర్గముగా ఎంచుకోగలిగితే, మనం ధర్మశాస్త్రముకు పూర్తిగా అనుగుణంగా జీవించాల్సి ఉంటుంది.

” ఎవడైనను ధర్మశాస్త్ర మంతయు గైకొనియు, ఒక ఆజ్ఞవిషయములో తప్పిపోయినయెడల, ఆజ్ఞలన్నిటి విషయములో అపరాధి యగును ” (యాకోబు 2:10).

దేవుడు పాపంతో కళ్ళుమూసుకోలేడు. మీలో ఒకే పాపం ఉంటే, దేవుడు దానిని పరిష్కరించాలి. ఒకసారి మీరు పాపానికి పాల్పడితే, క్రీస్తు సిలువపై మరణం ద్వారా ఆయన క్షమాపణను అంగీకరించడం ద్వారా తప్ప, దానిని దేవునితో తొలగించుకొనుటకు మీకు మార్గం లేదు.

 “ఓహ్, దేవుడు అంత కఠినంగా లేడు” అని మీరు అంటున్నారు. అలా కాకపోతే, దేవుడు తనకు తాను అనుగుణంగా ఉండడు. దేవుడు తనను తాను మందగించినట్లయితే, ఒక సంపూర్ణ దేవుని ఆలోచన మొత్తం నేలమీద కుప్పకూలిపోతుంది. మనము కలిగి ఉన్న దేవుని నుండి ఆ రకమైన రక్షణను కలిగి ఉన్నాము. అందుకే పాపం మనలను యేసు యొక్క చాచిన చేతుల్లోకి నడిపిస్తుంది, అక్కడ మనము రక్షణను ఉచితంగా పొందుతాము. దేవుడు నన్ను యేసునుండి వెలుపల చూడలేడు. దేవుడు నా పాపాన్ని చూడలేడు ఎందుకంటే నేను ఆయన ముందు పరిపూర్ణతలో నిలబడి ఉన్నాను. నా పాపాలన్నిటికీ ఋణమును క్రీస్తు చెల్లించాడు.

ఏ ధర్మశాస్త్రము జీవమును ఇవ్వదు. చట్టం ధర్మశాస్త్రము మాత్రమే తీసుకురాగలదు. కృప జీవితాన్ని తెస్తుంది. పశ్చాత్తపము పొందిన పాపికి రక్షణ ఉచితం (ఎఫెసీయులు 1: 6; రోమన్లు ​​3:25). క్రీస్తు పరిపూర్ణ నీతిని దానం చేయడానికి దేవుడు సిద్దముగా ఉన్నప్పుడు మనిషి ఎప్పుడూ తన నీతిని తయారు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. సంపూర్ణ పవిత్రమైన దేవుడు యేసు నీతిలో అసంపూర్ణతను  కనుగొనలేడు. ఈ నీతి పాపికి ఉచితం. మన పాప క్షమాపణ కోసం మనం సిలువపై విశ్వసిస్తే, దేవుడు యేసు యొక్క అద్భుతమైన యోగ్యతను మరియు మహిమను మనకు లెక్కిస్తాడు.

Share