Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

దేవుడు విశ్వాసమూలముగా అన్యజనులను నీతిమంతులుగా తీర్చునని లేఖనము ముందుగా చూచి– నీయందు అన్యజనులందరును ఆశీర్వదింపబడుదురు అని అబ్రాహామునకు సువార్తను ముందుగా ప్రకటించెను.

 

మరియు లేఖనము,

అబ్రహాము నిబంధనపై అన్యజనులు విశ్వాసమునకు వస్తారని లేఖనము ముందే చెప్పిందని పౌలు చెప్పాడు (ఆదికాండము 12: 3). ధర్మశాస్త్రవాదులు “విశ్వాసం” సంబంధమైన రక్షణకు వ్యతిరేకంగా వాదించినప్పుడు, వారు లేఖనానికి వ్యతిరేకంగా వాదిస్తారు.

నియమము:

దేవుని చిత్తాన్ని చేయాలనుకునే వ్యక్తికి లేఖనాలు దేవుని స్వరం.

అన్వయము:

దేవుడు తన ఆలోచనలను కాగితంపై ఉంచుతాడు, తద్వారా ఆయన చిత్తాన్ని మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. లేఖనాలు మాట్లాడేటప్పుడు, దేవుడు మాట్లాడుతాడు. దేవుడు తన ఆలోచనలను వ్రాతపూర్వకంగా ఉంచుతాడు – దేవుడు తన ఆలోచనలను “లేఖింపజేస్తాడు”. దేవుని కోసం చెవి కలిగిన వ్యక్తికి, లేఖనాలు దేవుని స్వరం.

 

 

Share