Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

నేను చెప్పునదేమనగా ఆత్మానుసారముగా నడుచు కొనుడి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చరు.

 

మునుపటి పద్యం యొక్క సమస్యలకు విరుద్ధం ఆత్మ నింపడం ద్వారా జీవించడం.

నేను చెప్పునదేమనగా:

మాటలతో ఒకరినొకరు మ్రింగివేయడం ద్వారా శరీరమును మన ఆత్మలో కార్యకలాపాల స్థావరంగా మార్చడానికి విరుద్ధంగా, పరిశుద్ధాత్మ మనలను నియంత్రించనివ్వాలి. క్రైస్తవ నడక జీవితం, నిబంధనలు కాదు. క్రైస్తవులు పరిశుధ్ధాత్మ శక్తితో జీవించకపోతే పాప జీవితంలో పడుతారు.

ఆత్మానుసారముగా నడుచు కొనుడి,

“నడక” అనే పదానికి అర్థం [జీవిత గమనంగా]. ఇక్కడ ఆత్మలో నడక ఒక జీవన విధానం, చిన్న షికారు కాదు. “నడక” అంటే ప్రత్యక్షం. గ్రీకు కాలం మనం జీవిత గమనంగా ఆత్మలో నడుస్తూ ఉండాలని సూచిస్తుంది. మనము మన జీవన విధానాన్ని పరిశుద్ధాత్మ చేత ఆజ్ఞాపించబడాలి, ధర్మశాస్త్రము ద్వారా కాదు. దేవుడు తనతో మన నడకను దేవుని ఆత్మచే విస్తరించాలని మరియు ఆధిపత్యం చెలాయించాలని కోరుకుంటాడు.

“నడక” ఒక ఆదేశం కూడా . పరిశుద్ధాత్మ మన జీవితంలో స్వయంచాలకంగా పనిచేయదు; మనల్ని నియంత్రించడానికి ఆయనను ఆహ్వానించాలి. ఆత్మలో నడవడం విస్వాసుల ఎంపిక కాదు. ఆధ్యాత్మికత నిష్క్రియాత్మకత కాదు, కానీ అది సంకల్పం కలిగి ఉంటుంది. క్రైస్తవ జీవితంలో మార్గదర్శకత్వం మరియు శక్తి కోసం పరిశుద్ధాత్మపై ఆధారపడవలసిన బాధ్యత మనపై ఉంది.

నియమము:

ఆత్మతో నిండిన జీవితం స్వయం ప్రయత్నం కాదు, పరిశుద్ధాత్మ మనలను నియంత్రించడానికి అనుమతించడం ద్వారా పాపానికి ప్రతిఘటన.

అన్వయము:

శరీరములో మరియు ఆత్మలో నడవడం పరస్పరం ప్రత్యేకమైనది. మనము రెండింటినీ ఒకే సమయంలో చేయలేము. మనం ఏ క్షణంలోనైనా శరీరానికి లేదా ఆధ్యాత్మికి మొగ్గుచూపిస్తాము. శరీరము మరియు ఆత్మ మధ్య స్పష్టమైన రేఖ ఉంది. యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు కెనడా మధ్య సరిహద్దు వలె ఈ రేఖ స్పష్టంగా ఉంది. ఒకే సమయంలో రెండు దేశాలలో నివసించడం అసాధ్యం. మనము వాటిలో వరుసగా జీవించగలము కాని ఒకేసారి కాదు. మనం ఆత్మతో నిండి ఉన్నాము లేదా మనం కాదు. 

ఆత్మలో నడవడానికి మరియు ఆత్మను కలిగి ఉండటానికి తేడా ఉంది. ప్రతి క్రైస్తవునికి ఆత్మ ఉంది కాని ఆత్మ ప్రతి క్రైస్తవుని కలిగి లేడు. క్రైస్తవేతరుడు మనస్సాక్షిని కలిగి ఉంటాడు కాని అతని వ్యక్తిగత కోరికల ప్రకారం అతని / ఆమె మనస్సాక్షిని సాగదీయవచ్చు. ఒక క్రైస్తవుడు ధోరణులను వంచలేని వ్యక్తిత్వము కలిగి ఉంటాడు, వారి ఇష్టానికి తగినట్లుగా ఉంటాడు. క్రైస్తవేతరులు తమ మనస్సాక్షిని వ్యక్తిగత కోరిక యొక్క వేడి ఇనుముతో వాతవేయబడవచ్చు, తద్వారా ఇది ఎప్పటికీ ఫిర్యాదు చేయదు.

“మృతులలోనుండి యేసును లేపినవాని ఆత్మ మీలో నివసించినయెడల, మృతులలోనుండి క్రీస్తుయేసును లేపినవాడు చావునకు లోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో నివసించుచున్న తన ఆత్మద్వారా జీవింపజేయును.” (రోమన్లు ​​8:11).

క్రైస్తవులుగా మనం ఎంత ప్రార్థన, సాక్ష్యమివ్వడం లేదా సేవ చేయడం ద్వారా ఆధ్యాత్మికతను కొలవ లేము, కానీ ఆత్మపై ఆధారపడటం ద్వారా కొలువవచ్చు. పాపాన్ని అణచివేయడం ద్వారా లేదా పాపాన్ని నిర్మూలించడం ద్వారా మనం ఆత్మ నిండిన జీవితాన్ని గడపలేము, కానీ ఆత్మతో నిండి, ఆత్మలో నడవడం ద్వారా ప్రతిఘటించే శక్తి ద్వారా గడపగలము. విజయం స్వయంగా కాదు ఆత్మ ద్వారా వస్తుంది. మనము ఆత్మలో నడుస్తున్నప్పుడు, మనము ఆధ్యాత్మికం మరియు ఆత్మ యొక్క ఫలాలను ఉత్పత్తి చేస్తాము. ఆత్మ యొక్క ఫలము పరిశుద్ధాత్మ నుండి వచ్చింది, మన పనుల నుండి స్వయం శక్తితో జీవించుట వలన కాదు (ఎఫెసీయులు 3:16; 5:18).

నడక కార్యకలాపాలను ఊహిస్తుంది; ఇది రక్షణాత్మక స్టాండ్ కాదు. పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో విశ్రాంతి తీసుకోవడం ద్వారా మనము దేవుని చిత్తంలోకి చురుకుగా ప్రవేశిస్తాము. మనము అతని సమృద్ధిలో విశ్రాంతి తీసుకుంటాము. క్రైస్తవుడు నడవడానికి ప్రయత్నించడు; అతను నడుచును. అతను పరిశుద్ధాత్మపై ఆధారపడే విధానాన్ని నిర్వహిస్తాడు. అతను దేవుని మహిమ కొరకు ప్రతిరోజూ జీవిస్తాడు.

భౌతిక నడక అనేది ప్రారంభ పతనం. ప్రతి అడుగుతో మన ఇతర పాదం పతనం వచ్చేవరకు పడిపోతాము. ఆ విధంగా ఆత్మలో నడవడం అనేది ఆధారపడటం, ఎందుకంటే ఇది విశ్వాస దశల యొక్క పునరావృత వారసత్వం. ఆత్మలో నడవడం నేర్చుకోవడం శారీరకంగా నడవడం నేర్చుకోవడం వంటి సాధారణ పనిగా ఉండాలి.

Share