Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

విగ్రహారాధన, అభిచారము, ద్వేషములు, కలహము, మత్సరములు, క్రోధములు, కక్షలు

 

కక్షలు,

“కక్షలు” ఉన్న వ్యక్తులు తమ మార్గాలను సాధించడానికి కుట్రను ఉపయోగిస్తారు. మిగతా వాటికి మించి తమను తాము ముందుకు ఉంచాలని వారు కోరుకుంటారు. ఇలా చేయడంలో, వారు ఇతరులతో పక్షపాత మరియు వికారమైన ఆత్మను పెంచుతారు. అరిస్టాటిల్ ఈ పదాన్ని అన్యాయమైన మార్గాల తారుమారు ద్వారా రాజకీయ అధికరన్ని స్వయంగా కోరుటగా సూచించాడు.

పౌలు అసూయ ఆధారంగా ఆగ్రహం కోసం “కక్షలు” ఉపయోగించాడు. పౌలు యొక్క విరోధులు అతన్ని ప్రత్యర్థిగా చూశారు. వారు పౌలుతో కక్షసాధింపు చేయడానికి ప్రయత్నించారు. వారు పౌలుకంటే మంచి మరియు పెద్దదిగా చూడాలని కోరుకున్నారు. వారు తమను తాము తీవ్రతరం చేయడానికి పరిచర్యలో ఉన్నారు. ఈ పదం యొక్క ఏడు సంఘటనలలో, పౌలు సంఘములోని సంఘర్షణకు మూడుసార్లు ఉపయోగిస్తాడు (2 కొరింథీయులు 12:20; ఫిలిప్పీయులు 1:16; ఫిలిప్పీయులు 2: 3).

“కొందరు అసూయచేతను కలహబుద్ధిచేతను, మరికొందరు మంచిబుద్ధి చేతను క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నారు. వారైతే నా బంధకములతోకూడ నాకు శ్రమ తోడుచేయవలెనని తలంచుకొని, శుద్ధమనస్సుతో కాక కక్షతో క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నారు; వీరైతే నేను సువార్తపక్షమున వాదించుటకు నియమింపబడియున్నాననియెరిగి, ప్రేమతో ప్రకటించుచున్నారు. అయిననేమి? మిషచేతనేగాని సత్యముచేతనే గాని, యేవిధముచేతనైనను క్రీస్తు ప్రక టింపబడుచున్నాడు. అందుకు నేను సంతోషించుచున్నాను. ఇక ముందును సంతోషింతును.”(ఫిలిప్పీయులు 1: 15-18).

నియమము:

” కక్షలు” యొక్క పాపం ఇతరులని పణముగా పెట్టి అనుసరించే వ్యక్తిగత ఆశయం సాధించుకొనుట యొక్క పాపం.

అన్వయము:

మనము స్వీయ-ఆధారిత సమాజంలో జీవిస్తున్నాము. ప్రతి ఒక్కరూ తనను తాను ముందుకు ఉంచాలని కోరుకుంటారు. ఇతరులుపై వ్యత్యాసాన్ని కోరుకుంటారు, అది ఇతరులను మార్చడం అని అర్థం. వేరొకరితో సమానంగా ఉండాలనే ఆలోచనను వారు భరించలేరు.

” కక్షలు” అనేది స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం విభేదం యొక్క పాపం. ఈ పాపానికి పాల్పడే వ్యక్తులు ఒక ఆలోచనతో వారిని బ్యాకప్ చేయడానికి స్నేహితులను తీసుకురావడం ద్వారా వర్గాలను నిర్వహిస్తారు. ప్రజలు సహజంగానే వారి స్నేహితుల స్థానాన్ని తీసుకుంటారు. ఇది సమూహ విరోధం. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరికొకరు విరుద్దంగా నిలబడటానికి బదులుగా ఇప్పుడు మీరు ఒకరికొకరు విరోధంగా రెండు సమూహాలను కలిగి ఉన్నారు.

ఇది ధర్మబద్ధమైన కోపం యొక్క మరొక వక్రీకరణ. కొంతమంది నాయకులు తమ వృత్తిని తప్ప మరేమీ పట్టించుకోనందున, కొంతమంది క్రైస్తవులు తమ వృత్తిని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఏదైనా చేస్తారు, అది ఇతరులను బాధపెడుతుందా లేదా వారి స్వంత సమగ్రతను ముక్కలు చేయగలదా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా.

“కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన మనస్సుగలవారై యొకనినొకడు తన కంటె యోగ్యుడని యెంచుచు మీలో ప్రతివాడును తన సొంతకార్యములను మాత్రమేగాక యితరుల కార్యములను కూడ చూడవలెను.”(ఫిలిప్పీయులు 2: 3-4).

కొంతమంది  దాని నుండి బయటపడటానికి పరిచర్యలో ఉన్నారు. సంఘములో వారి ప్రయోజనాలను అభివృద్ధి చేస్తే వారు విభజనకు గురికావడం లేదు. సంఘ ఐక్యత ఖర్చుతో ఇది ఆశయం. క్రీస్తు కారణం కంటే వారికి శత్రుత్వం చాలా ముఖ్యం. కొంతమంది పేరు పెట్టబడడానికి శాఖలలో పనిచేస్తారు. వారు అధికారం కోసం పనిచేస్తారు. తారుమారు చేసే పరిచర్యను యేసు ఆశీర్వదించడు.

రేడియో బైబిల్ క్లాస్ వ్యవస్థాపకుడు ఎం.ఆర్. డీహాన్ చెప్పినట్లుగా, “మీరు ముక్కును తయారు చేయడం కంటే ఎక్కువ నష్టం చేయకుండా ఒక రాతి పైన డైనమైట్ యొక్క మొత్తం కేసును పేల్చవచ్చు, కానీ రాక్ యొక్క గుండెలోకి రంధ్రం చేసి చొప్పించండి డైనమైట్ యొక్క ఒక కర్ర మాత్రమే, మరియు మీరు ఆ రాతిని ‘స్మిటెరెన్స్‌’గా చెదరగొట్టవచ్చు. ” సంఘములోని పాపము సంఘమునకు వ్యతిరేకంగా పాపం కంటే చాలా ఎక్కువ నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది.

Share